1. Wymień środki bezpieczeństwa, które należy przedsięwziąść podczas rozcieńczania stężonych roztworów kwasów.
2. Napisz równiania trzech reakcjii chemicznych :

S ----> S02 ----> SO3 --->H2SO4

3. Oblicz, do ilu gramów wody należy dodać 10 g stężonego 98 - procentowego roztworu kwasu siarkowodorowego (VI), aby otrzymać roztwór 2 - procentowy.

1

Odpowiedzi

2009-10-03T14:46:34+02:00
1. Wymień środki bezpieczeństwa
, które należy przedsięwziąść podczas rozcieńczania stężonych roztworów kwasów.
Zawsze należy wlewać kwas do wody, nie odwrotnie.

2. Napisz równiania trzech reakcjii chemicznych :

S ----> S02 ----> SO3 --->H2SO4
S+O2=SO2
2SO2+O2=2SO3
SO3+H2O=H2SO4
3. Oblicz, do ilu gramów wody
należy dodać 10 g stężonego 98 - procentowego roztworu kwasu siarkowodorowego (VI), aby otrzymać roztwór 2 - procentowy.
Cp=ms/mr * 100%
ms= Cp*mr/100%
ms=98%*10g/100%
ms=980g/100
ms= 9,8g

Cp=ms/mr*100%
mr=ms*100%/Cp
mr=9,8g*100%/2%
mr=980g/2
mr=490g
490-9,8=480,2g
Do 10g stężonego 98-procentowego roztworu kwasu siarkowego (VI) należy dolać 480,2g wody, by otrzymać roztwór 2-procentowy.

Wydaje mi się, że to ostatnie jest okej.. ;)
21 3 21