Odpowiedzi

2010-01-25T21:40:54+01:00
4,5+1+6=11,5
92/11,5=8
mC=4,5*8=36
mO=6*8=48
mH=1*8=8
C-36/12=3
O-48/16=3
H-8/1=8
liczba atomów tlenu jest liczbą grup hydroksylowych
-----------------
8-3=5
C₃H₅(OH)₃