Odpowiedzi

2010-01-25T22:52:52+01:00
(nie bez oporów) ożenić się z siostrą kolegi nauczyciela, miasteczko ożywa - w prowincjonalnej nudzie pojawia się nowy cel: wyswatanie Bielikowa. Do oświadczyn jednak nie dochodzi, Bielikow zauważa swą narzeczoną na rowerze, a to w jego mniemaniu stoi w jaskrawej sprzeczności z dobrymi obyczajami. Ośmieszony i wyrzucony za drzwi przez brata wybranki odgradza się od wszystkich, zapada na zdrowiu i umiera.


Recenzja
Opowiadania w książce Antoniego Czechowa pt. „Śmierć urzędnika i inne opowiadania” jest napisana z humorem, bardzo prostym językiem, łatwo się ją czyta. W tekstach Czechowa rzeczywiście nie trzeba doszukiwać się podtekstów, są łatwe do rozpoznania, ale trzeba nad nimi pomyśleć, żeby zrozumieć, co tak naprawdę autor ma do przekazania. W „Człowieku w futerale” na przykład, choć pisarz cofa się przed wyciąganiem ostatecznych wniosków z przygody Bielikowa, to jest to tylko powszechnie odczytany wybieg: bielikowszczyzna stała się w Rosji symbolem uprawomocnionego kłamstwa i uległości.
Twórczość Czechowa jest związana tematycznie z życiem i problemami społeczeństwa rosyjskiego, zwłaszcza inteligencji schyłku XIX i XX wieku. Ma ona wymiar uniwersalny, dociera do świadomości estetycznej czytelników i widzów z różnych kręgów kulturowych, czyli tak naprawdę jest dla wszystkich, ponieważ opisuje życie i problemy bardzo różnych grup społecznych.


Problematyka
Problematyka w utworach Czechowa opiera się na zjawiskach społecznych Rosji carskiej, gdzie biurokracja, świat urzędów, machina rządzenia zdominowały życie człowieka. Autor porusza problem obojętności na ludzkie cierpienie oraz życia w zakłamaniu, wyraża potępienie bierności społeczeństwa wobec zła. Ukazuje zwykłych ludzi pozbawionych wolności i sprawiedliwego traktowania.
Czechow poprzez zachowanie kobiety z opowiadania pt. „Bezbronna istota” pokazuje absurd sytuacji, jaki panował w ówczesnej Rosji (zapewne nie tylko w przypadku załatwiania takich spraw). Żeby dostać wypłatę swego męża, kobieta udała się do banku, ponieważ w miejscu pracy męża nie chcieli jej wypłacić pieniędzy. Przecież to niedorzeczne!
W opowiadaniu pt. „Kameleon” pokazana jest dwulicowość policjanta, jego strach przed generałem. Ludzie bali się, że za najdrobniejsze, nawet nie bardzo istotne przewinienie zostaną ukarani na drodze urzędniczej, wyrzuceni z pracy itd.
Dzięki opowiadaniom Czechowa mamy świadomość jakie realia i zachowania panowały w ówczesnej Rosji.
1 1 1