W najpowszechniejszym standardzie kiowym 1 s. filmu mieści się na 40 cm taśmy. na podstaie tej info wykonaj to polecenie:
A) zapisz wyrażenie które opisuje dł. taśmy z 30 s. filmu.


B) zapisz wyrażenie które opisuje dł taśmy filmowej z 2 min. (120 s.) filmu

C) zapisz wyrażenie które opisuje dł. taśmy filmowej z 60 minutowym filem.

D) taśma filmowa ma 200 cm dł. wartosć ktoreo wyrażenia określia ile m dł ma tasma:
a) 200*10
b) 200*1
c) 200: 100
D) 200:10

E) wartość którego wyrazenia okresla ile m dł. ma taśma filmowa z 60- minutowym filmem .
a) 60:40 *100
b) 60*40:100
c) 60*60 : 40 * 100
d) 60*60 *40 : 100Prosze o odp za całe zad..no chyba że się nie wie..

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-25T22:41:02+01:00
A) Proporcje:
1s - 40cm
30s - x
x = 1200cm
lub krócej: 40cm * 30 = 1200cm = 12m

B)1s - 40cm
120s - x
x = 4800cm
lub krócej: 40cm * 120 = 4800cm = 48m

C)
1min - 60sek
60min - x
x = 3600sek

1s - 40cm
3600s - x
x = 14400cm
lub krócej: 40cm * 3600 = 14400cm = 144m

D) 100cm = 1m
więc 200cm : 100 = 2m
odp:c

E)60min = 60 * 60sek
długość taśmy w cm: 60 * 60sek * 40cm
długość taśmy w m: 60 * 60sek * 40cm : 100
odp: d


2010-01-25T22:50:36+01:00
A)
1s - 40 cm
30s - xcm

x=30*40=1200cm

B)
30s - 1200cm
120s - xcm

x=(120*1200):30=144000:30=4800

C)
2min - 4800cm
60min -xcm

x=(60*4800):2=288000:2=144000cm

D)
100cm=1m
200cm=xm

x=200:100

ODP: c)

E)
1s=40cm
60s=60*40cm

1m=100cm

60*40:100

ODP: b)