Odpowiedzi

2010-01-26T09:07:31+01:00
K₂SO₄ + CaCl₂ -> 2KCl + CaSO₄
Równe objętości, czyli możemy przyjąć ze wynoszą 1dm³, czyli liczba moli wynosi po 0,01 mola, czyli liczba moli jonów SO₄²⁻
i Ca²⁺ też tyle wynoszą.
Liczymy nowe stęzenia jonów: Cm=n/v=0,01/2=0,005mol/dm³
Liczymy iloczyn rozpuszczalności dla tej soli:
Ir= [Ca2+][SO4 2-] = (0,005)² = 2,5×10⁻⁵mol/dm³
ta wartość jest mniejsza niż Iloczyn rozpuszczalności odczytany z tablic(Ir = 6,3 razy 10^ -5) , wiec stwierdzamy ze nie wytrąci się osad, przepraszam za pomyłkę
10 4 10