Odpowiedzi

2010-01-25T22:31:41+01:00
Pc=Pp+Pb

a²+b²=c²
4²+b²=8²
16+b²=64 /-16
b=√48 = √4*12 = 4√3
4√3 *2= 8√3

Pp=a²√3:4=(8√3)² √3 :4= 64 * 3 * √3 :4=192√3 : 4 =48√3

a²+b²=c²
(4√3)² + b²=8²
16*3 + b² = 64
48 +b² = 64 / -48
b=√16 = 4

Pb=a*h :2
Pb=8√3* 4 :2 = 32√3 :4 = 8√3
Pb= 8√3 * 3 = 24√3
Pc=48√3 + 24√3 = 72√3


V=⅓Pp * H
V=⅓48√3* 4= 16√3*4=64√3
2010-01-25T22:38:17+01:00
H=4
Ro=2/3 h
Ro=4√3 (tak jak widać w załączniku)
4√3=2/3h
12√3=2h
6√3=h (otrzymaliśmy wyskośc podstawy czyli tego trójkąta)

podstawiamy do wzoru
h=a√3/2
6√3=a√3/2
12√3=a√3
a=12 (długośc boku trójkąta.) patrz załącznik.

Obliczamy pole podstawy:
P=a^2√3/4
P=36√3
Pb-pole boczne.
Musimy obliczyć wyskośc ściany bocznej(z tw pitagorasa)
6^2+hb^=8^2
hb=√28
Pb= 3 * 1/2 *a * hb => 18√28
Pc= 18√28 + 36√3
Objętość V=1/3Pp*H
V=1/3 *36√3*4 =48√3

cos nie jasne? to pytaj!:)