Warunki oferowane przez banki dla lokat dwuletnich są następujące:
BANK A -5,44% rocznie, odsetki kapitalizowane co miesiąc
BANK B -5,5% rocznie ,odsetki kapitalizowane co kwartał
BANK C -5,6 rocznie ,odsetki kapitalizowane co pół roku
BANK D -5,65% rocznie, odsetki kapitalizowane co rok
Który z czterech banków oferuje najkorzystniejsze warunki?

1

Odpowiedzi

2010-01-26T00:59:49+01:00
A-11,46%
B-11,54%
C-11,67%
D-11,61%
to prosentowe zestawienie zysków z którego wynika że najkorzystniejszy jest wariant C
wylicza się to :
A=(100%+5,44%/12)²⁴
B=(100%+5,5%/4)⁸
C=(100%+5,6%/2)⁴
D=(100%+5,65%)²