Pokój ma kształt prostopadłościanu, którego szerokość jest równa 2,35 m, długość 3,25 m, natomiast wysokość 2,55m. W pokoju jest okno o powierzchni 2,3 m² oraz drzwi o powierzchni 1,6 m². Oblicz, jaki będzie koszt pomalowania pokoju, jeżeli puszka farby kosztująca 24,50 zł wystarcza na pomalowanie 9 m² powierzchni.

1

Odpowiedzi

2010-01-25T22:54:02+01:00
Do pomalowania są:
dwie ściany o wymiarach: 2,35 x 2,55
dwie ściany 0 wymiarach: 3,25 x 2,55
sufit o wymiarach: 2,35 x 3,25
Obliczamy powierzchnię ścian:
P=2*(2,35 x 2,55) + 2*( 3,25 x 2,55) + 2,35 x 3,25=
2*5,9925 + 2*8,2875 + 7,6375=
11,985 + 16,575 + 7,6375 = 36,1975 m^
P= 36,1975 m^ ( ^-----> oznacza kwadratowych)
Odliczamy powierzcnię okna i drzwi:

P= 36,1975 - (2,3+1,6)=36,1975 - 3,9 =32,2975 m^
Obliczamy, ile trzeba będziepuszek farby:

32,2975 m^ : 9=3,59 ( w zaokrągleniu)

Trzeba kupić 4 puszki farby
Obliczamy koszt zakupu:
4 * 24,50= 98 zł
Koszt pomalowania pokiju wyniesie 98 zł