Odpowiedzi

2009-04-07T11:49:17+02:00
Pc=216πcm²
Obl.
Pb,V

Pc=Pp+Pb
Pc=2πr²+2πrh=2πr(r+h)
2πr(r+h)=216π
r(r+h)=108
zadanie jest niejednoznaczne wiec przyjme r jako znany parametr
h(r)=108/r-r

Pb=2πrh=2πr(108/r-r)=216π-2πr²

v=πr²h=πr²*(108/r-r)=108πr-πr³