Zadanie :
Powietrze atmosferyczne, którego ciśnienie wynosi 1000 hPa wywiera parcie na powierzchnię wszystkich przedmiotów.
1. Oblicz pole powierzchni szyby w oknie, jeśli dłuższy bok ma długość 1,5m a krótszy 1m.
2. Oblicz siłę parcia wywieranego przez powietrze atmosferyczne na szybę o powierzchni 1m².
3. Wyjaśnij, czy parcie wywierane przez powietrze na szybę o powierzchni 1,5m² jest 1,5 razy większe niż na szybę o powierzchni 1m².
4. Oblicz masę, jaką musiałaby mieć ciężarówka,aby wywierać na poziome podłoże siłę parcia o wartości 100 000 N.
5. Wyjaśnij, dlaczego szyba w oknie mimo, że poddana jest wielkiej sile parcia (ok. 100 kg) nie pęka, a nawet nie wygina się.
6. Oblicz siłę parcia atmosferycznego wywieranego na kineskop telewizora o powierzchni 0,25 m². Wyjaśnij, dlaczego kineskopy wykonywane są z grubego szkła.

1

Odpowiedzi

2010-01-26T12:02:55+01:00
1.
a = 1,5 m
b = 1m
S = ?
S = a*b
S = 1,5 m*1m = 1,5 m^2
2.
p = 1000 hPa = 100000 Pa = 100000 N/m^2
S = 1 m^2
F = ?
wzór na ciśnienie: p = F/S
p*S = F
F = p*S
F = 100000 N/m^2 * 1m^2 = 100000 N = 100 kN
3.
Parcie to nacisk powietrza na na szybę. Parcie jest równe sile nacisku czyli np. ciężarowi powietrza i nie zależy od powierzchni
4.
F = 100000 N
g = 10 N/kg
m = ?
F = m*g
m = F/g
m = 100000 N/10 N/kg
m= 10000 kg
5.
szyba nie pęka bo działa na nią jednakowe ciśnienie atmosferyczne. Tak zewnątrz jak i wewnątrz pomieszczenia, w którym jest szyba te ciśnienia sie równoważą. Wypadkowa działających sił jest = O , to tak jakby nie działała żadna siła
6.
S = 0,25 m^2
p = 1000 hPa = 100000 N/m^2
F = ?
p = F/s
F = p*S
F = 100000 N/m^2 * 0,25 m^2 = 25000 N = 25 kN

35 4 35