Proszę o przetłumaczenie to na język niemiecki.


Serdecznie zapraszam Aldona Stanik na diabelską imprezę z okazji 17 urodzin. Impreza odbędzie się 10 Listopada 2010roku w sobotę w Sosnowcu przy ulicy Sliska 1.
Impreza odbędzie się u mnie w domu, od godziny 16 do nie określonej godziny.
Na imprezie będzie klimat gotycki, ostra muzyka, pikantne jedzenie,dużo diabelskich napojów by zapewniły siłę na dalszą część imprezy. gwarantowany nocleg lub odwiezienie do domu.
Bardzo chciałabym żebyś była na moich urodzinach. Będą również nasi wspólni znajomi.
Myślę że mnie nie zawiedziesz! Nina.

2

Odpowiedzi

2010-01-25T22:54:00+01:00
Sie sind herzlich zum Teufel Aldona BH Party eingeladen bis zum 17. Geburtstag zu feiern. Die Veranstaltung wird am November 10, 2010 in Sosnowiec statt am Samstag in der Rutschigenstraße 1
Die Veranstaltung findet bei mir zu Hause statt, ab 16 Uhr keine bestimmte Zeit.
Bei der Veranstaltung wird eine gotische Atmosphäre, scharfe Musik, würzigen Speisen, viele Teufel trinken Kraft für den Rest der Veranstaltung. garantiert und Nacht nach Hause, nach Hause genommen.
Wir möchten Sie war an meinem Geburtstag. Wird auch unserer gemeinsamen Freunde.
Ich denke, dass ich nicht enttäuscht werden! Nina.
2010-01-25T23:03:02+01:00
Aldona laden Sie herzlich ein BH zur Feier des Sommers, eine teuflische 17. Geburtstag. Die Veranstaltung findet am 10. November 2010 in Sosnowiec rutschigen Straße 1. Die Veranstaltung findet bei mir zu Hause statt, ab 16 Uhr keine bestimmte Zeit. Bei der Veranstaltung wird eine gotische Atmosphäre, scharfe Musik, würzigen Speisen, viele Teufel trinken Kraft für den Rest der Veranstaltung. garantiert und Nacht nach Hause, nach Hause genommen.
Wir möchten Sie war an meinem Geburtstag. Wird auch unserer gemeinsamen Freunde.
Ich denke, dass ich nicht enttäuscht werden! Nina.