Uczestnicy wycieczk podzielono na 3 grupy.
każda z grup poszła inną ścieżką.
1/4wszystkich uczestników poszła ścieżką nr1
2/5 uczestników ścieżką nr2
pozostała 10 poszła ścieżką nr3.
oblicz ile osób było na wycieczce\


zad2
izba zielona ma kształt sześcianu o wysokości 2,65m. oblicz obj tego sześcianu

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T00:04:24+01:00
ZAD 1.
x-wszyscy uczestnicy wycieczki
¼x+2/5x=10=x
5/20x + 8/20x + 10 = x
10=8/20x->2/5x
25=x

ZAD 2.
objętość sześcianu=a³
gdzie a jest jego krawiędzią. Wysokość jest długością krawędzie tzn. h=a
czyli V=(2,65)³=18,609625m³
2010-01-26T00:08:31+01:00
ZAD 1.
x-wszyscy uczestnicy wycieczki
¼x+2/5x=10=x
5/20x + 8/20x + 10 = x
10=8/20x->2/5x
25=x

ZAD 2.
objętość sześcianu=a³
h=a
czyli V=(2,65)³=18,609625m³