Odpowiedzi

2010-01-26T00:25:23+01:00
Dane:
m=1,25 kg
F=2N
t=10s;
Szukane: s=? - droga;
Rozwiązanie:
a=F/m -> II zasada Dynamiki Newtona ∧
s=(a*t^2)/2 -> droga → s =(F*t*t)/(2*m);
s=(2*10*10)/(2*1,25)=80
[s]=[F]*[t]^2/[m]=1kg*m/s^2*s^2/kg=1m
Odpowiedź: s=80m;