Andrzej trenuje podnoszenie ciężarów. Podczas zawodów podrzucił ciężar o masie 150 kg na wysokość 2 m. Czas trwania próby wynosił 0,6s.

a) Oblicz przyrost energii potencjalnej sztangi.
b) Oblicz średnią moc, jaką wydatkował Andrzej w trakcie próby.
c) Oblicz wartość siły, z jaką jedna ręka sztangisty działała na sztangę.

3

Odpowiedzi

2010-01-26T09:07:53+01:00
Dane:
m=150[kg],
g=10[N/kg],
h=2[m],
t=0,6[s],
a)delta Ep=m*g*h,
delta Ep=150*10*2=3000[J]=3[kJ],jednostka:
[Ep]=[kg*(N/kg)*m]=[N*m]=[J],
b)Wzór:
P=Ep/t;
P=3000/0,6=5000[W]-watów,jednostka:
[P]=[J/s]=[W],P=5000[W]=5[kW],
c)Wzór:
F=m*g,w naszym przypadku ponieważ liczymy wartość siły dla jednej ręki;
F=(m*g)/2,
F=(150*10)/2,
F=1500/2,
F=750[N],jednostka;[F]=[kg*(N/kg)]=[N],
Odp.delta Ep=3[kJ];P=5[kW];F=750[N].
2010-01-26T09:08:54+01:00
Andrzej trenuje podnoszenie ciężarów. Podczas zawodów podrzucił ciężar o masie 150 kg na wysokość 2 m. Czas trwania próby wynosił 0,6s.

a) Oblicz przyrost energii potencjalnej sztangi.
E = m * g * h
m = 150kg
h = 2m
g = 10 m/s²

E = 150*2*10 = 3000 J

b) Oblicz średnią moc, jaką wydatkował Andrzej w trakcie próby.

P = W / t
t = 0,6s
W = E = 3000J

P = 3000 / 0,6 = 5000 W

c) Oblicz wartość siły, z jaką jedna ręka sztangisty działała na sztangę.

F = 1/2 * m * g = 1/2 * 150 * 10 = 750 N
We wzorze jest 1/2, bo obie ręce działały taką samą siłą
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T09:15:29+01:00
Zrobiłem na kartce i wyszło mi takie coś :

Andrzej trenuje podnoszenie ciężarów. Podczas zawodów podrzucił ciężar o masie 150 kg na wysokość 2 m. Czas trwania próby wynosił 0,6s.

a) Oblicz przyrost energii potencjalnej sztangi.
E = m*g*h
m = 150kg
h = 2m
g = 10 m/s²

E = 150*2*10 = 3000 J

b) Oblicz średnią moc, jaką wydatkował Andrzej w trakcie próby.

P = W/t
t = 0,6s
W = E =3000J

P = 3000/0,6 = 5000 W

c) Oblicz wartość siły, z jaką jedna ręka sztangisty działała na sztangę.

F = 1/2*m*g = 1/2*150*10 = 750 N
We wzorze jest 1/2, bo obie ręce działały taką samą siłą

Pozdrawiam
1 5 1