Odpowiedzi

2010-01-26T11:04:04+01:00
23rd
January
2010
That was very crazy day. I was with my friend at the swimming pool, but only on 1 hour. We had a lot of fun because my friend Lily can't swimming, and she was screaming when she saw swimming pool with deep water. Next we went to the cafe and drank yummy hot chocolate! Amy bought lots of big biscuits and we ate it very fast. I came home at 3 pm. I had to clean my room. Later I told with my friend by GG. In the evening my parents gave me new camera! So now I am very busy so I can't write. Bye!

24th
January
2010
My friend Lily invited me to the rock concert! There played my favourite rock band. I know their songs and lyrics. We was singing all the time! Funny man went with food. I bought two big biscuits and lots of fruit sweets. We came home at 9 p.m, and Lily stay in my house.

25th
January
2010
Yesterday I was in the mountain with my parents. We saw beautiful, famous and big stone. We visited a cave, which was very small and cold. We was in the restaurant and ate delicious dinner and listened old music. We came home at 10 p.m and we watched photos.


TŁUMACZENIE:

To był bardzo zwariowany dzień. Byłam z przyjaciółmi na basenie, ale tylko na 1 godzinę. Mieliśmy dużo zabawy bo moja przyjaciółka Lily nie umie pływać, i krzyczała widząc basen z głęboką wodą. Następnie udaliśmy się do kawiarni i piliśmy pyszną gorącą czekoladę! Amy kupiła mnóstwo dużych herbatników i zjedliśmy to bardzo szybko. Wróciłam po 3 godz. popołudniu. Musiałam posprzątać mój pokój. Później rozmawiałam z moim przyjacielem przez GG. Wieczorem moi rodzice dali mi nowy aparat! Więc teraz jestem bardzo zajęta, więc nie mogę pisać. Cześć!


Moja przyjaciółka Lily zaprosiła mnie na koncert rockowy! Grał mój ulubiony zespół rockowy. Znam, ich piosenki i teksty. Śpiewałyśmy cały czas! Weseli mężczyźni chodzili z jedzeniem. Kupiłam dwa duże herbatniki i mnóstwo cukierków owocowych. Wróciliśmy do domu o 9 p.m i Lily została u mnie.


Wczoraj byłam w górach z rodzicami. Widzieliśmy piękny, sławny i duży kamień. Zwiedziliśmy jaskinię, która była bardzo mała i zimna. Byliśmy w restauracji i zjedliśmy wyśmienitą kolację i słuchaliśmy dawnej muzyki. Przyjechaliśmy do domu o 10 p.m i oglądaliśmy zdjęcia.

1 5 1