1. Jeden z kątów pewnego trapezu wpisanego w okrąg ma miarę 50°. Oblicz miary pozostałych kątów tego trapezu wpisanego w okrąg.

2.Prosta AB jest styczna w punkcie B do okręgu o środku S i promieniu 5:
a)Jaką długość ma odcinek AS, gdy AB=10?
b)Jaką długość ma odcinek AB, gdy AS+10?

szybko!

1

Odpowiedzi

2010-01-26T14:06:38+01:00
1) 2 kąty mają po 50 stopni i 2 mają po 130 stopni
2 x 50 + 2 x 130 = 360

2) obliczam z twierdzenia pitagorasa
(* = liczba podniesiona do kwadratu)
a) AS*= BS*+ AS*
AS*= 5* + 10*
AS* = 25 + 100
AS* = 125
AS = 5 pierwiastków z 5

b) AB* = AS* - BS*
AB* = 10* - 5*
AB* = 100 - 25
AB* = 75
AB = 5 pierwiastków z 3