Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T12:48:28+01:00
1.
a) 73,5g/350g |:3,5
21g/100g
b) 126g/350g |:3,5
36g/100g
c) 0,56g?350g |;3,5
0,016g/100g

2.
a) 37g - 100g
x - 250g

x = 37g * 250g /100g = 92,5g
b)
300g - 100g
x - 250g

x= 300g*250g / 100g = 750g
c) 7,7g - 100g
x - 250g
x = 7,7g* 250g / 100g =19,25g

13.
d=1kg/dm³
v= 0,25dm³
m=d*v
m=0,25kg=250g

36g - 100g
x - 250g

x=36g*250g / 100g = 90g
odp : 90g

12.
75g - 100g
x - 500g

x= 75*500g / 100g = 375g
odp : 375g

16.
a) Mr = 250g
Cp = 10%
Cp = ms * 100% / mr
ms = Cp * mr / 100%
ms = 10% * 250g / 100% = 25g
250g - 25g = 225g
odp : 225g
b) mr =200g
Cp=15%
ms=Cp * mr / 100%
ms = 15% * 200g / 100% = 15g
200g - 15g = 185g
odp: 185g

17.
a) ms= 20g
Cp = 5%
Cp= ms * 100% / mr
mr = ms * 100% / Cp
mr = 20g * 100% / 5% = 400g
400g - 20g = 380g
odp : 380g
b)ms=75g
Cp=15%
mr=ms*100% / Cp
mr = 75g * 100% / 15% = 500g
500g - 75g = 425g
odp : 425g

18.
mr = 150g
Cp = 10%
ms = Cp * mr / 100%
ms = 10% * 150g / 100%
ms =15g
150g - 15g = 135g
odp:135g