Odpowiedzi

2009-10-03T17:16:39+02:00
2.11
niesłuchaj tej dziewczyny, bez danych nie możesz otrzymać wyniku, ma być tak:
v₁=v₂
v₀₁+a₁×t=v₀₂+a₂×t
v₀₁-v₀₂=a₂×t-a₁×t
v₀₁-v₀₂=t(a₂-a₁)
(v₀₁-v₀₂)/(a₂-a₁)=t

2.12
mam tylko coś takiego, ale niewiem czy to wystarczy
s₁=s₂
v₀₁t+at²/2=v₀₂t₀+v₀₂(t-t₀)+a(t-t₀)²/2
v₀₁t-v₀₂t₀-v₀₂(t-t₀)=[a(t-t₀)²/2]-[at²/2]
v₀₁t-v₀₂t₀-v₀₂(t-t₀)=a(t-t₀)²-at²/2
2[v₀₁t-v₀₂t₀-v₀₂(t-t₀)]=a[(t-t₀)²-t²]
2[v₀₁t-v₀₂t₀-v₀₂(t-t₀)]/[(t-t₀)²-t²]=a
a=2[v₀₁t-v₀₂t₀-v₀₂(t-10)]/[(t-10)²-t²]
a=2(2t-120-12t+120)/(t²-20t+200-t²)
a=(-20t)/(20t+200)
a=-20t)/20(t-10)
a=-t/(t-10)

2.13
s₁=s₂
vA×t=aB×t²/2
2vA=aB×t
t=2vA/aB
t=2×20/0,4
t=100s

2.14
a=v/t
s=s za trzy sekundy - s za dwie sekundy
s=at₃²/2-at₂²/2
s=(v/3)3²/2-(6/3)2²/2
s=(6/3)3²/2-(6/3)2²/2
s=9-4
s=5m

2.15
v=v₀+at
t=(v-v₀)/a
s=v₀t+at²/2
s=v₀((v₁-v₀)/a)+(a((v₁-v₀)/a)²)/2
s=(v₀v₁-v₀²)/a+(a(v₁-v₀)²/a²)/2
s=2(v₀v₁-v₀²)/a+(v₁-v₀)²/a
a=(2(v₀v₁-v₀²)+(v₁-v₀)²)/s
a=(20+121)/1000
a=0,141m×s⁻²
s/2=at²/2
t=√(s/a)
v=at
v=a×√(s/a)
v=0,141√(500/0,141)
v≈8,4m×s⁻¹