Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T11:20:25+01:00
Planety poruszają się po orbitach stacjonarnych(okręgach) ze stałą prędkością liniową V.
Prędkość liniową V określa wzór:V=(2Pi*R)/T,gdzie ;
-Pi=3,14;
-R- promień orbity w [m];
-T-okres (czas jednego pełnego obiegu,obrotu) w [s],
V wyrazamy w [m/s]. Prędkość kątowa jest to wartość kąta jaki w danym czasie zatacza ciało.Wyrażamy ją w radianach /sekundę,(omega)=[rad/s].
Związek pomiędzy prędkością liniową V a prędkością kątową omega;(omega)=V/R,licząc prędkość kątową należy wyznaczyć prędkość liniową ze wzoru;V=(2Pi*R)/T, a następnie podzielić ją przez długość promienia orbity R lub zastosować wzór;
(omega)=(2Pi)/T.1 5 1