Zad1) Do 2000 roku wyznaczono 12000 km pieszych szlaków górskich. Długość pieszych szloaków nizinnych była trzykrotnie większa od górskich . Jaką część długośći szlaków pieszych ,niziinych,u górskich stanowiły szlaki nizinne? Zad2) Po opuszczeniu schroniska turysta przeszedł 9 km w kierunku wschodnim. Następne 12 km szedł w kierunku północnym. WQ jakiej odległości od schroniska znalazł się turysta po przejsciu tej trasy?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T11:20:43+01:00
1)
3 * 12000km / (3 * 12000km + 12000km) = 75%
Stanowią 75% lub ¾ wszystkich.
2)
Korzystamy z Pitagorasa:
a²+b²=c²
c²=81km²+144km²
c²=225km²
c=√225km²
c=15km
Znajduje się w odległości 15km.
2010-01-26T11:27:50+01:00
Zad1) Do 2000 roku wyznaczono 12000 km pieszych szlaków górskich. Długość pieszych szloaków nizinnych była trzykrotnie większa od górskich . Jaką część długośći szlaków pieszych ,niziinych,u górskich stanowiły szlaki nizinne?

x - trasy góskie
y - trasy nizinne

x + y = 12 000
3x = y

x + 3x = 12 000
y = 3x

4x = 12 000
y = 3x

x = 3 000
y = 3* 3 000

x = 3 000
y = 9 000

Odp Szlaki nizinne mają długość 9 000km, górskie 3 000 km, czyli szlaki nizinne stanowią 75% wszystkich szlaków

Zad2) Po opuszczeniu schroniska turysta przeszedł 9 km w kierunku wschodnim. Następne 12 km szedł w kierunku północnym. WQ jakiej odległości od schroniska znalazł się turysta po przejsciu tej trasy?

Rysujemy sobie trasę marszu turysty, łączymy koniec odcinka w kierunku północnym ze schroniskiem, otrzymamy wówczas trójkąt prostokątny. Przekątna tego trójkąta będzie odległością turysty od schroniska, którą obliczymy z twierdzenia pitagorasa:
a - kierunek wschodni = 9 km
b - kierunek północny = 12 km
c - odległość od schroniska po przejsciu trasy
a² + b² = c²
c² = 9² + 12²
c² = 81 + 144
c² = 225
c = √225
c = 15 km

Odp Turysta znalazł się 15 km od schroniska