Równoważnia jest m.in. przyrządem do ćwiczeń w gimnastyce sportowej.
Długość każdej z części zewnętrznych równoważni, zaznaczonych na rysunku (patrz załącznik!), wynosi 75cm, natomiast środkowa część stanowi 0,7 długości całej równoważni.
Jaka jest długość równoważni?
Zapisz obliczenia i podaj odpowiedź.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T12:02:10+01:00
X- długość całej równoważni
0,7x - długość środkowej części

75+75+0,7x=x
150+0,7x=x
150=x-0,7x
150=0,3x II :0,3
500[cm]=x

Dlugosc rownowazni wznosi 500 cm.
1 5 1