A. W trójkącie równoramiennym o obwodzie 11 cm ramię jest o 1 cm dłuższe od podstawy trójkąta. Oblicz długości boków i narysuj ten trójkąt w skali 2 : 1.

PODPUNKT A JUŻ MAM!

b.W trójkącie prostokątnym długość jednej z przyprostokątnych stanowi ¾ długości drugiej przyprostokątnej. Pole tego trójkąta jest równe 6 cm².Narysuj ten trójkąt w skali 1 : 1

c. Pole trapezu prostokątnego o wysokości 6 cm jest równe 30cm².Jedna z podstaw jest o 8 cm dłuższa od drugiej.Narysuj ten trapez w skali 1 : 2

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-05T08:45:33+02:00
B.W trójkącie prostokątnym długość jednej z przyprostokątnych stanowi ¾ długości drugiej przyprostokątnej. Pole tego trójkąta jest równe 6 cm².Narysuj ten trójkąt w skali 1 : 1

a-Iprzyprostokatna
b-IIprzyprostokatna
c-przeciwprostokatna
P=1/2ab
b=3/4a
6=1/2*a*3/4a
6=3/8a²
6*8/3=a²
16=a²
a=4
b=3/4*4=3
c²=a²+b²
c²=16+9=25
c=5
I teraz narysuj

c. Pole trapezu prostokątnego o wysokości 6 cm jest równe 30cm².Jedna z podstaw jest o 8 cm dłuższa od drugiej.Narysuj ten trapez w skali 1 : 2
P=30
h=6
a-podstawa I
b-podstawaII
b=a+8
P=(a+b)h/2
30=(a+a+8)6/2
30=(2a+8)3
10=2a+8
2=2a
a=1
b=1+8=9
Teraz te wymiary pomniejsz dwa razy i narysuj
1 1 1