Rozwiąż (nie muszą być wszystkie):
1)Z jaką średnią prędkością jechał Olek samochodem, jeżeli w ciągu 40 minut przejechał 52,8?
2)?Ola zapłaciła 35 zł za 2,5 kg ciasta. Ile złotych zapłaci za 500g tego ciasta?
3)Średnia waga trzech paczek jest równa 47 kg.Oblicz wagę trzeciej paczki, jeżeli pierwsza waży 61 kg, a druga 35 kg.
4)Krawędź sześcianu ma długość 4 cm. Oblicz długość wszystkich krawędzi sześcianu.
5)Pojemnik może pomieścić 3,150 kg wody. Ile gramów wody można dolać do pojemnika zawierającego już 2 ½ l wody?
(1 litr wody = 1kg)

3

Odpowiedzi

2010-01-26T12:03:16+01:00
1
40 min=2/3h

v=s/t
v=2/3(ułamek)/52,8
v= 79,2 km/h

jechał ze średnią prędkością 79,2 km/h
2

2,5-2500g

2500--35
500--x

x=(500*35)/2500=7

zapłaci 7 złotych

3

x- waga 3 paczki

(61+35+x)/3=47
96+x=141
x=141-96=45

trzecia paczka waży 45kg


4

sześcian ma 12 krawędzi
4*12=48


5

3,150-2,5=0,65l

0,65l=0,65kg=650gram
1 3 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T12:07:48+01:00
zad 1


40 min= 52,8km /:4
10 min= 13,2km /*6
1 godz= 79,2 km
79,2/h

zad 2


500g = 50 dag
2,5 kg = 250 dag
250 dag = 35 zł /:5
50 dag= 7zł

zad 3


47 kg *3= 141 kg
141kg - (61kg + 35kg)= 141kg - 96 kg = 45kg - waga 3 paczki

zad 4


sześcian ma 12 krawędzi
12 * 4 cm= 48 cm - to jest łączna długość krawędzi sześcianu

zad5


2 ½ l= 2 ½ kg = 2,5kg
3,150 kg - 2,5kg =0,65kg
0,65 kg= 0,65l
  • Użytkownik Zadane
2010-01-26T12:14:27+01:00
2,
35zł-2,5kg
35:2,5=14zl/kg
14:2=7zł
za 500g zapłacono 7zł

3.
61+35+x
------------- = 47
3
96+x=141
x=45

4.
4*12=48