1)Jaki jest czas reakcji kierowcy który jadac z prędkością o wartosci v=90km/h,przebył drogę 20m od momentu zauwazenia przeszkody do naciśnięcia hamulców?
2)Oblicz czas potrzebny do przebycia odcinka drogi s=120m przez ciało poruszające sie z szybkoscia v=108km/h.
3)Motocyklista jadący ze średnią szybkoscia 54km/h przebywa trase w ciągu 3 godzin.Z jaką średnia szybkością musiałby pokonać tę trase aby przebyc ją w ciągu 2godzin i 42 minut?

4)Jaką wartoścprędkosci osiagnie samochód dostawczy poruszajacy sie ruchem jednostajnie przyspieszonym,jeżeli w czasie t=10s przebył drogę s=100m?
5)Oblicz z jakim opóznieniem poruszał sie łyżwiarz,który mając prędkosc początkowa v0=10m/s,zatrzymał sie w czasie 20s.Jaką drogę przejechał w tym czasie?
6)Z jakim przyspieszeniem poruszał sie kamien,spadajacy 2 sekundy i osiągając prędkosc o wartosci 19,6m/s?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T13:29:14+01:00
1.
v=90km/s=25m/s
s=20m

t=S/V
t=20/25=0,8s ->czas reakcji

2.
V=108km/h=30m/s
s=120m
t=S/V
t=120/108=1,1s

3.
V1=54km/h
t1=3h


S=V1*t
S=54*3=162km

t2=2h42min=2,7h

Vx=S/t2
Vx=162/2,7=60km/h -> z taką prędkością musiałby jechać

4.
t=10s
s=100m
S=at²/2
a=2S/t²
a=2m/s²

Vk=at
Vk=2*10=20m/s ->predkosc koncowa

5.
Vo=10m/s
t=20s
ΔV=10m/s
a=ΔV/t=0,5m/s² -jego opóźnienie

S=Vot-at²/2
S=10*20-0,5*400/2=200-100=100m

6.
a=ΔV/t
a=19,6/2=9,8m/s²
1 5 1