Zadanie 1 (2p).

Do podanych wielkości fizycznych dopisz jednostki, w których te wielkości wyrażamy

* szybkość
* siła
* masa
* przyspieszenie

Zadanie 2 (1p).

Podczas gwałtownego hamowania pociągu pasażerowie poruszają się

a) do przodu
b) do tyłu

Zadanie 3 (1p).

Dwa jednakowe TIR-y, jeden załadowany, a drugi pusty, ruszają jednocześnie. Który z nich w krótszym czasie osiągnie szybkość 60km/h

a) pusty
b) załadowany

Zadanie 4 (1p).

Ulicą jedzie autobus. Względem autobusu, jego kierowca

a) porusza się
b) spoczywa

Zadanie 5 (1p).

Samochód przez pierwsze 2 minuty jechał z szybkością 60 km/h, a następne 2 minuty z szybkością 120 km/h. jaką drogę przebył samochód?

a) 3km
b) 3,6km
c) 6km
c) 9km

Zadanie 6 (1p).

Samochód porusza się ze stałą prędkością o wartości 80km/h. W ciągu 2 godzin przebywa on drogę…………….

Zadanie 7 (1p).

Turysta w ciągu 4 godzin wędrówki przebył 8 km. Jego średnia szybkość na całej trasie wynosiła

a) 32km/h
b) 2km/h
c) 12km/h
d)½ km/h

Zadanie 8 (1p).

Pęd ptaka o masie 2kg lecącego z szybkością 4m/s wynosi

a) 8kg m/s
b) 6 kg·m/s
c)½ kg· m/s
d) 2 kg·m/s

Zadanie 9 (2p).

Wyraź szybkość 54 km/h w m/s

54 km/h=

Zadanie 10 (2p).

Oblicz siłę z jaką Ziemia działa na ciało o masie 50kg. Przyjmij, że g=10m/s2.

Dane:
Szukane:

Zadanie 11 (3p).

Ciało uzyskuje przyspieszenie 2m/s2 pod wpływem dwóch sił o wartościach 90N i 50N o zgodnych zwrotach. Oblicz masę tego ciała.

Dane:
Szukane:

Zadanie 12 (4p).

Na wózek o masie 2kg działa siła 12N. Oblicz jaką drogę przebędzie ten wózek w czasie 3s, jeśli wiadomo, że porusza się on ruchem jednostajnie przyspieszonym.

Dane:
Szukane:

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-26T12:19:14+01:00
Zadanie 1 (2p).
Do podanych wielkości fizycznych dopisz jednostki, w których te wielkości wyrażamy
* szybkość (V)
m/s lub km/h
* siła (F)
m/s²=N
* masa (m)
kg
* przyspieszenie (a)
V/t=m/s²

Zadanie 2 (1p).
Podczas gwałtownego hamowania pociągu pasażerowie poruszają się
a) do przodu

Zadanie 3 (1p).
Dwa jednakowe TIR-y, jeden załadowany, a drugi pusty, ruszają jednocześnie. Który z nich w krótszym czasie osiągnie szybkość 60km/h
a) pusty

Zadanie 4 (1p).
Ulicą jedzie autobus. Względem autobusu, jego kierowca
b) spoczywa

Zadanie 5 (1p).
Samochód przez pierwsze 2 minuty jechał z szybkością 60 km/h, a następne 2 minuty z szybkością 120 km/h. jaką drogę przebył samochód?
c) 6km

Zadanie 6 (1p).
Samochód porusza się ze stałą prędkością o wartości 80km/h. W ciągu 2 godzin przebywa on drogę 160 km.

Zadanie 7 (1p).
Turysta w ciągu 4 godzin wędrówki przebył 8 km. Jego średnia szybkość na całej trasie wynosiła
b) 2km/h

Zadanie 8 (1p).
Pęd ptaka o masie 2kg lecącego z szybkością 4m/s wynosi
a) 8kg m/s

Zadanie 9 (2p).
Wyraź szybkość 54 km/h w m/s
54 km/h=15m/s

Zrobiłam co umiałam. Mam nadzieję, że w jakimś stopniu pomogłam :)
4 2 4