Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T12:44:54+01:00
Kuchenkę gazową używaj tylko pod opieka osoy dorosłej. odkręć gaz. ustaw mały płonien. podpal palnik. postaw wcześniej przygotowane naczynie z wodą. zwiększ płomień.
2010-01-26T12:48:53+01:00
Gaz jest szeroko rozpowszechnionym nośnikiem energii, stosowanym w
gospodarstwach domowych. Użytkowanie gazu wiąże się jednak z koniecznością
zachowania wymagań bezpieczeństwa.
Szczelność instalacji gazowej jest oczywistym warunkiem bezpiecznego
użytkowania gazu, powszechnie wiadomo, że jego mieszanina z powietrzem grozi
wybuchem. Mniej oczywiste dla większości użytkowników jest zagrożenie zatruciem
tlenkiem węgla. Nie ma go wprawdzie w składzie gazu ziemnego, który jest obecnie
niemal jedynym rodzajem gazu używanego w gospodarstwach domowych w Polsce,
może on jednak powstawać w wyniku niezupełnego spalania tego gazu.
Każdego roku, z powodu zatrucia tlenkiem węgla pochodzącym z gazowych
grzejników wody przepływowej, umiera w Polsce około 100 osób, a kilka razy więcej
ulega zatruciu wymagającym hospitalizacji. Dane te uzyskano w Instytucie Techniki
Budowlanej w wyniku analizy akt z trzech zakładów medycyny sądowej oraz 34
prokuratur rejonowych z terenu Warszawy, Krakowa i województwa katowickiego
według podziału administracyjnego z 31.12.1998 r., wykonanej dwukrotnie na
zamówienie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Na obszarze tych trzech aglomeracji mieszka ok. 25 % użytkowników gazu
sieciowego, można zatem uznać, że otrzymane dane statystyczne są
reprezentatywne dla całego kraju. Analizą akt objęto lata 1991 – 2002, można więc
przyjąć, że wyniki określają niezbyt odległy w czasie stan problemu.
Nieznana jest liczba osób, które nie zgłaszają stosunkowo łagodnych
MAM NADZIEJE ZE DORZE