Mam dwa zadanka (za bardzo nie kapuje fizyki proszę o pomoc)

1.Schody ruchome ustawione są pod kątem (alfa)=45 stopni do poziomu i przenoszą ludzi na poziom znajdujący się o h= 6,5m wyżej. Na schodach morze znajdować się maksymalnie 20 osób
a) Oblicz długość schodów
b) Oblicz energie potencjalną, jaką zyska człowiek o masie m=60kg, wjeżdżając na wyższy poziom

2.Samochód porusza się po poziomej drodze ze stałą szybkością "v". Siły oporu powietrza i tarcie wynoszą łącznie F.
a) Odpowiedz, ile wynosi siła ciągu samochodu. Odpowiedź uzasadnij
b) Wykaż, że moc samochodu poruszającego się ruchem jednostajnym wyraża się wzorem "P=Fv"

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T13:08:49+01:00
1.
a) h/s=sin45
gdzie s to długość schodów

s=h/sin45
s=6,5m/0,71=9,2m -> długość schodów

b)Ep=mgh
h=6,5m
Ep=60*10*6,5=3900=3,9kJ

2.
a) siła ciągu jest równa F. musi ona równoważyć siły oporu aby samochód poruszał się ruchem jednostajnym.

b)
P=W/t
W=F*s
P=F*s/t
s/t=V
P=F*V
2 5 2