Tekst zawiera zdania prawdziwe i fałszywe. Prawdziwe są zdania z orzeczeniami imiennymi. Skreśl zdania fałszywe.

ZDANIA:

Złoty wiek był dla Polski czasem spokoju i dostatku. Wszyscy ludzie żyli w szczęściu i zdrowiu. Rządy były wówczas sprawowane przez światłych i mądrych władców. Za panowania Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta państwo polskie stało się potężnym królestwem. Rozwijał się przemysł i romańska architektura. Wiek XVI stał się okresem rozwoju,handlu ,rzemiosła i budownictwa. Do Polski przybywali słynni konstruktorzy maszyn parowych i kolei żelaznych. Wśród uczonych byli twórcy teorii heliocentrycznych. Mistrzowie z Włoch byli autorami projektu przebudowy zamku wawelskiego . Miasta stawały się bogatsze o wspaniałe ratusze, kamienice,kościoły,spichlerze. Literatura była intensywnie rozwijającą się dziedziną sztuki. Do końca XVI wieku pisano tylko po łacinie. Polszczyzna została uznana za język godny literatury,przede wszystkim dzięki twórczości Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego.

PLIS PROSZĘ O SZYBKO ODPOWIEDŻ!!!!!!!!!!! MOGĄ BYĆ TE ZDANIA , KTÓRE SĄ FAŁSZYWE.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T13:16:18+01:00
Fałszywe :

Wszyscy ludzie żyli w szczęściu i zdrowiu.
Rozwijał się przemysł i romańska architektura.
Do Polski przybywali słynni konstruktorzy maszyn parowych i kolei żelaznych.
Do końca XVI wieku pisano tylko po łacinie.
40 4 40