Odpowiedzi

2010-01-26T13:28:11+01:00
Metody pomiaru światła, czyli będzie chodziło o fotografię, tak?
Czy miałaś na myśli metody pomiaru PRĘDKOŚCI światła?

*wielosegmentowy,
*uśredniony, centralnie ważony,
*punktowy.

W systemie wielosegmentowym czujnik pomiarowy, którym w kompaktach jest poprostu matryca rejestrująca obraz, podzielony jest na 3, 5, 9, czy więcej segmentów. Dla każdego z nich wyznaczana jest wartość ekspozycji (czas otwarcia migawki i przysłona), która dała by optymalne naświetlenie.
Program zapisany w pamięci ROM aparatu analizuje te dane i wylicza ekspozycję, która, zgodnie z założonym algorytmem, powinna dać możliwie najlepsze, zrównoważone dla całego zdjęcia, naświetlenie.
Algorytmy doboru takiej ekspozycji są trzymane przez producentów w ścisłej tajemnicy, trudno więc spekulować na jakich kryteriach są oparte. Dla użytkownika aparatu nie jest to zresztą istotne.
System wielosegmentowy jest najlepszym sposobem fotografowania w standardowych warunkach świetlnych i przy oświetleniu fotografowanych obiektów od tyłu.


Sytem pomiaru centralnie ważony też bazuje na wyznaczaniu ekspozycji dla kilku, czy kilkunastu obszarów czujnika światła (w 99% kompaktów matrycy) a następnie wylicza średnią ekspozycję, przykładając coraz większą wagę statystyczną do obszarów bliżej środka. Innymi słowy, decydujące znaczenia ma oświetlenie śrdoka naszego kadru.
Ten system pomiaru stosujemy wówczas, gdy chcemy mieć najbardziej poprawnie naświetlony obiekt znajdujący się w środku kadru ale chcemy zachować pewną poprawność naświetlenia dla reszty fotografowanego obszaru.

System punktowy wyznacza ekspozycję w małym, zazwyczaj około 6% do 10%, obszarze i stosuje ją do naświetlenia całego kadru.
Tens sposób pomiaru światła stosujemy, gdy chcemy mieć prawidłowo naświetlony jakiś mały obiekt, który jest oświetlony zdecydowanie inaczj niż reszta sceny i nie ma dla nas znaczenia, że reszta kadru może wyjść zupełnie prześwietlona lub całkiem ciemna.
W prostszych aparatach punkt pomiaru jest w środku kadru i musimy go naprowadzać na żądany obiekt ruchem całego aparatu. W kompaktach nieco wyższej klasy możemy ten punkt przesuwać w dowolne miejsce kadru, co pozwala na lepszą kompozycję całościową zdjecia.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T13:29:44+01:00
SPOSOBY POMIARU ŚWIATŁA
Zależnie od typu i modelu aparatu fotograficznego mamy do wyboru kilka sposobów pomiaru światła. Najbardziej typowe, dostępne w większości kompaktów średniej klasy to:

wielosegmentowy,
uśredniony, centralnie ważony,
punktowy.
W systemie wielosegmentowym czujnik pomiarowy, którym w kompaktach jest poprostu matryca rejestrująca obraz, podzielony jest na 3, 5, 9, czy więcej segmentów. Dla każdego z nich wyznaczana jest wartość ekspozycji (czas otwarcia migawki i przysłona), która dała by optymalne naświetlenie.
Program zapisany w pamięci ROM aparatu analizuje te dane i wylicza ekspozycję, która, zgodnie z założonym algorytmem, powinna dać możliwie najlepsze, zrównoważone dla całego zdjęcia, naświetlenie.
Algorytmy doboru takiej ekspozycji są trzymane przez producentów w ścisłej tajemnicy, trudno więc spekulować na jakich kryteriach są oparte. Dla użytkownika aparatu nie jest to zresztą istotne.
System wielosegmentowy jest najlepszym sposobem fotografowania w standardowych warunkach świetlnych i przy oświetleniu fotografowanych obiektów od tyłu.

Sytem pomiaru centralnie ważony też bazuje na wyznaczaniu ekspozycji dla kilku, czy kilkunastu obszarów czujnika światła (w 99% kompaktów matrycy) a następnie wylicza średnią ekspozycję, przykładając coraz większą wagę statystyczną do obszarów bliżej środka. Innymi słowy, decydujące znaczenia ma oświetlenie śrdoka naszego kadru.
Ten system pomiaru stosujemy wówczas, gdy chcemy mieć najbardziej poprawnie naświetlony obiekt znajdujący się w środku kadru ale chcemy zachować pewną poprawność naświetlenia dla reszty fotografowanego obszaru.

System punktowy wyznacza ekspozycję w małym, zazwyczaj około 6% do 10%, obszarze i stosuje ją do naświetlenia całego kadru.
Tens sposób pomiaru światła stosujemy, gdy chcemy mieć prawidłowo naświetlony jakiś mały obiekt, który jest oświetlony zdecydowanie inaczj niż reszta sceny i nie ma dla nas znaczenia, że reszta kadru może wyjść zupełnie prześwietlona lub całkiem ciemna.
W prostszych aparatach punkt pomiaru jest w środku kadru i musimy go naprowadzać na żądany obiekt ruchem całego aparatu. W kompaktach nieco wyższej klasy możemy ten punkt przesuwać w dowolne miejsce kadru, co pozwala na lepszą kompozycję całościową zdjecia