1.Tlenki o podanych wzorach podziel na tlenki metali i tlenki niemetali.
CO,PbO,CO₂,N₂O₃,P₄O₁₀,BaO,Fe₂O₃,SO₂,Cu₂O,SO₃,Na₂O,Cl₂O,Ag₂O,CrO₃,Br₂O₅

2.Uzupełnij tabelę :
Nazwa tlenku: Wzór sumaryczny Równanie reakcji z wodą
Tlenek Baru .................... .........................
.......... Cl₂O₇ .........................
................ ....................... Br₂O₃+H₂O₂→2 HBrO₂
Tlenek Litu ............... .......................
............ SO₃ ....................
............. ....................... Cl₂O₅+H₂O→ 2 HClO₃
Tlenek Azotu (III)................... ........................
............... Rb₂O .............................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T13:42:10+01:00
1.Tlenki o podanych wzorach podziel na tlenki metali i tlenki niemetali.
CO Niemetal, PbO metalu,
CO₂ niemetalu,
N₂O₃ niemetalu,
P₄O₁₀ niemetalu,
BaO metalu,
Fe₂O₃ metalu,
SO₂ niemetalu,
Cu₂O metalu,
SO₃ niemetalu,
Na₂O metalu
Cl₂O niemetalu,
Ag₂O metalu,
CrO₃ metalu,
Br₂O₅ niemetalu

2.Uzupełnij tabelę :
Nazwa tlenku: Wzór sumaryczny Równanie reakcji z wodą
Tlenek Baru BaO BaO + H2O-> Ba(OH)2
tlenek chloru VII Cl₂O₇ Cl2O7 + H2O -> 2 HClO4
tlenek bromu Br2O3 Br₂O₃+H₂O₂→2 HBrO₂
Tlenek Litu Li2O Li2O + H2O -> 2 LiOH
tlenek siarki VI SO₃ SO3 + H2O -> H2SO4
tlenek chloru V Cl2O5 Cl₂O₅+H₂O→ 2 HClO₃
Tlenek Azotu (III) N2O3 N2O3 + H2O -> 2 HNO2
tlenek rubidu Rb₂O Rb2O + H2O -> 2 RbOH
7 4 7