Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T13:54:08+01:00
M. czworo dzieci
D. czworga dzieci
C. czworgu dzieciom
B. czworo dzieci
N. czworgiem dzieci
Msc. czworgu dzieciach
W. czworo dzieci!

M. dwoje źrebiąt
D. dwojga źrebiąt
C. dwojgu źrebiętom
B. dwoje źrebiąt
N. dwojgiem źrebiąt
Msc. dwojgu źrebiętach
W. dwoje źrebiąt!

M. szesnaścioro nastolatków
D. szesnaściorga nastolatków
C. szesnaściorgu nastolatkom
B. szesnaścioro nastolatków
N. szesnaściorgiem nastolatków
Msc. szesnaściorgu nastolatków
W. szesnaścioro nastolatków!


104 3 104
2010-01-26T13:54:27+01:00
M: Czworo dzieci
Dwoje źrebiąt
Szesnaścioro nastolatków
D:Czworga dzieci
Dwojga źrebiąt
Szesnaściorga nastolatków
C:Czworgu dzieciom
Dwojgu źrebiętom
Szesnaściorgu nastolatkom
B:Czworo dzieci
Dwoje źrebiąt
Szesnaścioro nastolatków
N:Czworgiem dzieci
Dwojgiem źrebiąt
Szesnaściorgiem nastolatków
Ms:Czworgu dzieciach
Dwojgu źrebiętach
Szesnaściorgu nastolatkach
W:Czwórko dzieci
Dwa źrebięta
Szesnaścioro nastolatków

Od razu uprzedzam, ze nie jestem pewna wołacza - zawsze miałam z nim problemy...
30 2 30