Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-26T15:20:32+01:00
Na2O + H2O ---> 2NaOH

1. Obliczamy masy molowe Na2O i H2O
M = 2 x 23 + 16 = 62 g/mol
M H2O = 18 g/mol

2. Obliczamy który z substratów reaguje w nadmiarze, a który w niedomiarze.
62 ---- 18
2 ------ X
X = 0,58 g

Woda reaguje w nadmiarze, a więc aby obliczyć masę NaOH należy ułożyć proporcję pomiędzy Na2O i NaOH

62 ------ 80 g
2 ------- X
X = 2,58 – masa otrzymanego wodorotlenku sodu

3. Obliczamy stężenie procentowe
mr = 12 + 2 = 14 g
Cp = ms x 100%/mr
Cp = 2,58 x 100%/14
Cp = 18,42 %

Odp: Stężenie procentowe otrzymanego NaOH jest równe 18,42%
8 3 8
  • Użytkownik Zadane
2010-01-26T15:41:58+01:00
W tym zadaniu trzeba uzwzglednic, ze substraty przereguhja ze soba, a stezenie procentowe bedzie wtedy rowne stezeniu powstalej substancji
62g 80g
Na2O + H20 -> 2NaOH
2g x

62g - 80g
2g - x
x=2 x 80g/62g=2.58g
ms=2.58g
mroztw=14g
Cp=ms/mr x 100%=2.58g/14g x 100%=18.42%
3 4 3
2010-01-26T20:29:00+01:00
N2O + H2O ----> 2NaOH

M N2O = 62g\mol
M 2NaOH = 80g\mol

62g ----- 80g
2g ------- xg
x = około 2,58g (masa substancji)

mr = ms + m wody
mr = 12g + 2g
mr = 14g

Cp = ms\mr*100%
Cp = 2,58g\14g*100%
Cp = około 18,42%

Odp: Stężenie procentowe roztworu wynosi około 18,42%. ;)


23 3 23