Zad 2
Wyjaśnij dlaczego organizmy rozmnażające się płciowo mają wiele możliwości przystosowania się do środowiska niż osobniki rozmnażające się bezpłciowo.

Zad 3
Proszę wypisać tylko te które maja być podkreślone
Fotografia przedstawia bażanta łownego.Podkreśl cechy charakterystyczne dla tego gatunku, związane z rozmnażaniem.
Wyrazy :jajorodność, przemiana pokoleń, rozwój prosty, rozdzielnopłciowość, samozapłodnienie, dymorfizm płciowy, obojnactwo, żyworodność, rozwój złożny

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T14:00:51+01:00
2. rozmnażanie płciowe jast bardziej korzystne dla danego gatunku, ponieważ dochodzi w nim do zmieszania materiału genetycznego w wyniku powstają osobniki inne niż macieżyste i mogą być one bardziej przystosowane do zmieniajacych się warunków.
3.-jajorodnosć
-rozwój prosty
- dymofizm płciowy
....tak mam w zesz. ćw.
raczej dobrze...>)*
pozdrawiam....
3 3 3
2010-01-26T14:02:13+01:00
2. W rozmnażaniu bezpłciowym nie są wytwarzane DNA , a więc nie są przekazywanie genotypy. Organizmy rozmnażające się bezpłciowo o genotypach mało podatnych na mutacje są gorzej przystosowane do zmieniających się warunków środowiska.

Np. jesli szybko zmieni się temperatura otoczenia, młode komórki umrą.
3 3 3