Zapisz liczby cyframi, w postaci dziesiętnej.

a) osiem i dwadzieścia sześć setnych,
b)dziewięćdziesiąt cztery i dwie setne,
c)pięćdziesiąt dwa i trzysta czterdzieści dwie tysiączne,
d)osiemnaście i osiemnaście stutysięczne,
e)dwa i trzy dziesiąte,
f)pięćdziesiąt sześć tysiącznych.

PLIS PRAWIDŁOWO!

2

Odpowiedzi

2010-01-26T13:52:52+01:00
A)8,26
b)94,02
c)52,342
d)18,00018
e)2,3
f)0,056
73 3 73
2010-01-26T13:53:02+01:00
A) 8,26
b) 94,02
c) 52,342
d) 18,00018
e) 2,3
f) 0,056
69 1 69