Rozwiąż logogryf, odczytaj hasło i podaj jego znaczenie.
1.Trwała konstrukcja łożona z 8 elektronów (5 kratek)
2. Elektron z ostatniej powłoki to elektron .... (10 kratek)
3. Trwała konfiguracja złożona z 2 elektronów (6kratek)
4. Jon ujemny (5 kratek)
5.Nazwa pierwiastka o symbolu K (5 kratek)
6. Nazwa wiązana wytworzonego przez jon (6 kratek)

2

Odpowiedzi

2010-01-26T13:57:03+01:00
1) oktet
2) walencyjny
3) dublet
4)anion
5)potas
6)jonowe
15 4 15
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T13:58:47+01:00
1. oktet
2. walencyjny
3. dublet
4. anion
5. potas
6. jonowe
9 4 9