Odpowiedzi

2010-01-26T15:00:45+01:00
- upadek rolnictwa w wyniku długich lat pokoju i prowadzenia wyłącznie wojen obronnych zmalała liczba niewolników pracujących w rolnictwie),

- brak niewolników wykwalifikowanych, zajmujących się pracą rzemieślniczą,

- porzucanie zawodu przez wolnych rzemieślników,

- upadek handlu (powrót do gospodarki naturalnej),

- wyludnianie się miast,

- ogromne wydatki na armię (która była uważana do rozstrzygania wewnętrznych konfliktów) i utrzymanie dworu,

- wykorzystywanie przez urzędników swych stanowisk do wzbogacania się.

- najazdy na imperium ludów germańskich pod koniec IV w.,

- osiedlenie się ludów germańskich w prowincjach rzymskich i tworzenie własnych królestw.
1 5 1
2010-01-26T15:08:46+01:00
Przyczyny upadku cesarstwa rzymskiego
– sytuacja gospodarcza,
– wewnętrzna sytuacja polityczna,
– czynniki zewnętrzne.
– podstawą gospodarki rzymskiej ok. III wieku stają się ogromne majątki ziemskie zwane latyfundiami;
– latyfundium opiera się na pracy kolonów (drobnych dzierżawców rolnych), którzy w okresie panowania Konstantyna Wielkiego zostali przypisani do ziemi;
– przyczyny upadku gospodarczego to: brak rąk do pracy (mało niewolników), zniszczenia spowodowane przez najazdy barbarzyńców, zabójcze podatki (nakładane w celu wzmocnienia armii) oraz inflacja.
– niemożność rządzenia ogromnym imperium przez jedną osobę powoduje rozpad państwa na dwie części: zachodnią z centrum w Italii (stolica w Rawennie) oraz wschodnią ze stolicą w Konstantynopolu (ostatni wspólny cesarz to Teodozjusz Wielki);
– brak ciągłości dynastycznej, nieustanne zamieszki przy zmianie władcy.
-kryzys polityczny
- Sytuacja zewnętrzna cesarstwa.
- Najazdy barbarzyńców w III w.
- kilku władców chcących rządządzić jednocześnie
- Zmiany ustroju państwa
- Założenie Konstantynopola.
- zmiany w mentalności ludzkiej
- osłabienie władzy
- Długie okresy nieurodzaju
- epidemie
- liczne wojny
- spadek ludzkości
- rzekomą degeneracja Rzymian w wyniku zatrucia ołowiem, którego wyrabiano rury wodociągowe i narzędzia kuchenne
- Mniej płatników przynosiło mniejsze wpływy z podatków

1 4 1