Odpowiedzi

2010-01-26T14:22:48+01:00
1)dwukrotna obniżka cen, czyli po pierwszej komputer kosztował:
3000zł*0.85=2550zł
i potem znowu
2550zł*0.85=2167.5zł
można było od razu zapisać 3000zł*0.85*0.85;-)
Odp: Komputer po obniżkach kosztuje 2167.5zł
2)masa roztworu - 3kg
masa cukru-6dag=0.06kg
stężenie liczy się ze wzoru C=(ms/mr)*100%
gdzie C to stężenie, ms - masa substancji, mr - masa roztworu
zatem C=0.06*100%/3kg=2%
Odp: Jest to syrop dwuprocentowy.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T14:24:16+01:00
1.
100%-15%=85%
3000zł*85/100=2550zł
2550zł*85/100=2167,50zł
Odp:Ten komputer po podwójnej obniżce będzie kosztował 2167,50 zł

2.
Dane: Szukane:
m(r)=3kg=3000g Cp=?
m(s)=6dag=60g

Cp=m(s)/m(r) * 100%
Cp=60g/3000g * 100%
Cp=2 %

Odp: Roztwór ten jest 2(dwu) %(procentowy)
2010-01-26T14:29:57+01:00
1.
pierwsza 15% obniżka:
3000zł - 100%
x - 85%

x= 3000zł*85% :100%=2550zł

druga 15 % obniżka:
2550zł - 100%
x - 85%
x= 2550zł*85% : 100%=2167zł 50gr.

2. nie wiem jak zrobić.