Odpowiedzi

2010-01-26T14:27:34+01:00
-zasada pluralizmu politycznego - w państwie może istnieć wiele partii, wiele poglądów politycznych.

-zasada pluralizmu społecznego - mogą istnieć różne wierzenia religigijne, obyczaje, różne organizacje i zrzeszenia w których ludzie mogą dobrowolnie działać.

-zasada podziału władzy - dzieli się ona na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.

-zasada rządów prawa - działalnośc organów państwowych musi być zgodna z prawem. obywatale są jednakowo traktowani, dobra społeczeństwa na na I miejscu.

-zasada konieczności respektowania przez państwo praw człowieka i obywatela- wymaga by w konstytucji były zapisane wszystkie prawa i wolności obywatelskie oraz by ich przestrzegano.
2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T14:29:06+01:00
Zasady demokracji:
Wszyscy są sobie równi, są traktowani jednakowo, bez względu na wiek, wygląd. Każdy człowiek ma takie same prawa.
2 5 2