Witam bardzo prosze o pomoc mam prace z biologi i wogole nie wiem co mam pisać mam tak namieszane w głowie ze nie daje rady

Porównaj występowanie budowe funkcje długość i czas życia oraz miejsce powstawania elementów morfotycznych krwi i osocza.To ma być porównanie zrobione w tabelce. ??

1

Odpowiedzi

2010-01-26T15:02:54+01:00
Erytrocyty(krwinki czerwone)
a) budowa
nie posiadają jądra komórkowego, brak wielu organelli, okrągłe, dwuwklęsłe, nie poruszają sie aktywnie, nie dzielą się , żyją u człowieka od100 do 120 dni ( zwierzęce mają jądro , są duze i owalne, żyją nawet dwa lata)
b) funkcje i miejsce wystepowanie
przenoszą tlen z płuc do wszystkich komórek organizmu, w odwrotną stronę transportuje dwutlenek wegla, powstają w czerwonym szpiku kostnym

leukocyty(krwinki białe)
a)budowa
bezbarwne, mają jądro, przyjmują różne kształty - najcześciej kulisty lub owalny, mają komplet organelli, są większe od erytrocytów
dzielą sie na
1) granulocyty
-nautrofile
-eozynofile
-bazofile
mają one swoiste ziarnistości w cytoplaźmie oraz płatowate jądro
2)agranulocyty
-limfocytyT( żyją nawet kilka lat)
-limfocyty B( żyją 4-10 dni)
(brak ziarnistości w cytoplaxmie, pojedyncze, duze kuliste jadro)
-monocyty
(długo żyjące komórki o jednym jądrze)
b) funkcje
ogólnie leukocyty współpracują ze soba w zwalczaniu drobnoustrojów chorobotwórczych i likwidują źródła infekcji, powstają w czerwonym szpiku kostnym, ale takze w układzie limfatycznym, wystepują we krwi i limfie, podstawowy element układu odpornościowego

neutrofile- obrona przed infekcjami, wytwarzane w czasie stanów zapalnych

eozynofile- niszczenie obcych białe, tworzone są takze przy zakażeniu pasożytami oraz w czasie zakaźnych chorób bakteryjnych i wirusowych

bazofile- pobudza wytwarzanie limfocytów B oraz hepatyny i serotoniny

limfocyty T-odpowiedzialne za odpowiedx odpornościowa komórkową, czyli niszczą komórki obce dla organizmu

limfocyty B- odpowiedzialne za odpowiedx odpornościowa humoralną czyli produkują przeciwciała niszczace anytygeny

monoctyt-nazywane też komórkami żernymi, oczyszczają krew ze skarawków obumarłych tkanek oraz bakterii

trombocyty(płytki krwi)
a)budowa
fragmenty cytoplazmy, żyją 8-10 dni, po czym są niszczone w śledzionie
b) funkcje
biorą udział w krzepnięciu krwi