Pojęcia oznaczone cyframi rzymskimi, połącz z ich wyjaśnieniami oznaczonymi literami.

I. fotosynteza
II. reakcja wymiany
III. woda wapienna
IV. mętnienie wody wapiennej
V. reakcja charakterystyczna

A. reakcja charakterystyczna dla tlenku węgla (IV)
B. reakcja chemiczna, w której z kilku substratów powstaje jeden produkt
C. odczynnik, dzięki któremu można wykryć tlenek węgla (IV)
D. reakcje biochemiczne zachodzące w roślinach zielonych z udziałem tlenku węgla (IV) z powietrza
E. reakcja chemiczna umożliwiająca wykrycie danej substancji chemicznej
F. reakcja chemiczna, w której z kilku substratów powstaje kilka produktów .

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T14:45:00+01:00
2010-01-26T14:45:15+01:00
  • Użytkownik Zadane
2010-01-26T14:45:39+01:00
I - D
II - F
III - C
IV - A
V - E
4 2 4