1. szkoła kupiła 160 biletów do teatru za łączną kwotę 1520 zł. ile było biletów tańszych a ile droższych jeśli bilet droższy kosztował 11 zl., a tańszy o 2 zł mniej?
2. turysta pierwszego dnia rajdu przebył siedem szesnastych trasy, drugiego dnia cztery piętnaste pozostałej trasy, a trzeciego dnia 33 km. jaką trasę przebył turysta , w ciągu tych trzech dni?
3. obwód prostokąta ma 24 cm. jeden z boków jest o 2 cm dłuższy od drugiego. oblicz pole tego prostokąta.

2

Odpowiedzi

2010-01-26T15:22:03+01:00
1. szkoła kupiła 160 biletów do teatru za łączną kwotę 1520 zł. ile było biletów tańszych a ile droższych jeśli bilet droższy kosztował 11 zl., a tańszy o 2 zł mniej?
X+y=160
11x+9y=1520
x=160-y
11(160-y)+9y=1520
1760-11y+9y=1520
1760-1520=11y-9y
240=2y /:2
y=120
x=160-120
x=40
2. turysta pierwszego dnia rajdu przebył siedem szesnastych trasy, drugiego dnia cztery piętnaste pozostałej trasy, a trzeciego dnia 33 km. jaką trasę przebył turysta , w ciągu tych trzech dni?

7/16x+4/15*9/16x+33=x
7/16x+36/240x+33=x
105/240x+36/240+33=x
141/240x+33=x
33=x-141/240x
33=99/240x /*240
7920=99x /:99
x=80
2. obwód prostokąta ma 24 cm. jeden z boków jest o 2 cm dłuższy od drugiego. oblicz pole tego prostokąta.
2x+2y=24
x=y+2
2(y+2)+2y=24
2y+4+2y=24
4y=24-4
4y=20 /:4
y=5
x=5+2
x=7
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T16:09:49+01:00
A)
x-ilosc biletow drozszych
y ilosc biletow tanszych

x+y=160
11x+9y=1520 (9 to jest cena tanszego biletu wg działania 11-2=9)

x+y=160 /×(-11)
11x+9y=1520

-11x-11y=-1760
11x+9y=1520
oba rownania dodajemy do siebie
-2y=-240/÷(-2)
y=120
x+120=160
x=40
odp. tanszych biletow bylo 40 a drozszych 120
b)
x-cała trasa
1 dzien 7/16x
2 dzien 4/15 (x-7/16x)=4/15×9/16x
3 dzien 33 km
7/16x=105/240x
9/16x×4/15=36/240x
105/240+36/240x=141/240-trasa którą przebył przez 2 dni
to co zostało: x-141/240x=99/240x
99/240x=33/×240
99x=7920/÷99
x=około 80
c)
obw=24cm
x-dl krotszego boku
x+2-dlugosc dluzszego boku

2x+2(x+2)=24
2x+2x+4=24
4x=20
x=5
P=ab=5×(5+2)=5×7=35cm2
odp:P=35cm2
1 5 1