Odpowiedzi

2009-03-16T18:03:44+01:00
Rolnictwo odgrywa sporą rolę w degradacji środowiska. Często jest to spowodowane przez niewłaściwe wykorzystywanie gleb.

Przede wszystkim należy wyróżnić tutaj dwa główne czynniki, które wpływają na degradację środowiska naturalnego.

Pierwszym z nich, to mechanizacja. Niewątpliwie jest ona bardzo potrzebna, gdyż obciąża człowieka z ciężkiej pracy. Jednak aby takie maszyny mogły swobodnie funkcjonować, potrzebują przestrzeni, a to zmusza do wycinki lasów, krzewów oraz do wyrównywania terenu. Tutaj występuje kolejny problem, czyli wysuszenie danego obszaru, gdyż naturalne zbiorniki stają się przeszkodą dla maszyn. Powstają kanalizacje podziemne, które potrzebują do sztucznego nawadniania odpowiedniej energii.

Również bardzo szkodliwy jest udział chemizacji w rolnictwie, a przede wszystkim stosowanie nawozów sztucznych, które powodują wyjałowienie gleb. Stosuje się ponadto różnorakie środki ochrony roślin przed szkodnikami.

Należy tutaj wspomnieć także o nieprawidłowej orce gleby bądź jej wydeptywaniu przez zwierzęta, maszyny bądź samego człowieka.
3 4 3