Odpowiedzi

2010-01-26T14:53:55+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
wektor AB = [ 4+3; 1+2] = [7;3]
I AB I² = 7² + 3² = 49 + 9 = 58
wektor AC = [ -1+3; 3 +2] = [ 2; 5]
I AC I² = 2² + 5² = 4 + 25 = 29
wektor BC = [ -1-4; 3-1] = [ -5;2]
I BC I = (-5)² + 2² = 25 + 4 = 29
Tak , ten trójkąt jest równoramienny, bo
I AC I = I BC I = √29
32 3 32
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T15:17:18+01:00
A=(-3,-2) B=(4,1) C=(-1,3)
/AB/=√(x₁-x₂)²+(y₁-y₂)² to jest wszystko pod pierwiastkiem
/AB/=√(-3-4)²+(-2-1)²=√9+24+16+4+4+1=√58≈7,61577
/BC/=√(x₁-x₂)²+(y₁-y₂)²=√(4+1)²+(1-3)²=√16+8+1+1-6+9=√29≈5,385
/CA/=√(x₁-x₂)²+(y₁-y₂)²=√(-1+3)²+(3+2)²=√1+6+9+9+12+4=√29≈5,385
odp:to jest trójkąt równoramienny o długosciach /AB/=√58
oraz /BC/ i /CA/=√29
338 1 338