Zad1
Pole powierzchni sześcianu wynosi4,86dm kwadratowych.oblicz długość krawędzi tego sześcianu.
Zad2
Podstawy tego graniastosłupa prostego jest romb o boku długości 5cm i wysokości 4cm.Wysokość graniastosłupa wynosi 8cm.Oblicz pole powierzchni i objętość tej bryły.
Zad.3
W naczyniu w kształcie prostopadłościanu o długości 3cm,szerokości 6 cm i wysokości 4cm.Napełniono do 3/4 wysokości.Ile litrów wody znajduje się w naczyniu?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T15:08:02+01:00
Zad 1
P - pole powierzchni calkowitej sześcianu = 4,86 dm²
a - krawędź = ?
P = 6a²
4,86 = 6a²
a² = 4,86/6 = 0,81
a = √0,81 = 0,9 dm = 9 cm
zad 2
a - krawędź podstawy = 5 cm
h - wysokość podstawy = 4 cm
h1 - wysokość graniastosłupa = 8 cm
Pc - pole powierzchni całkowitej = ?
V - objętość = ?
Pp - pole podstawy = ah = 5 razy 4 = 20 cm²
Pb - pole powierzchni bocznej = 4 razy ah1 = 4 razy 5 razy 8 = 160 cm²
Pc = 2Pp + Pb = 2 razy 20 + 160 = 40 + 160 = 200 cm²
V = Pph1 = 20 razy 8 = 160 cm³
zad 3
a - długość = 3 cm = 0,3 dm
b - szerokość = 6 cm = 0,6 dm
h - wysokość = 4 cm = 0,4 dm
V - objętość = abh = 0,3 razy 0,6 razy 0,4 = 0,072 dm³
3/4V = 0,75
3/4V = 0,75 razy 0,072 = 0,054 dm³
1 dm³ wody = 1l
0,054 dm³ = 0,054 l