Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-03T16:38:44+02:00
Główną postacią "Pana Tadeusza", jest ojciec tytułowego bohatera - Jacek Soplica. Człowiek, który w walce o wolność ojczyzny poświęcił całe swoje życie. Pochodził z jednej z litewskich rodzin, był przedstawicielem ubogiej szlachty. Był znany również jako "wąsal", ze względu na swoje długie, ogromne, sumiaste wąsy od ucha do ucha. Jacek Soplica był z natury bardzo żywiołowy, charakteryzowały go impulsywność, porywczość i brak opanowania. Był człowiekiem kłótliwym, gwałtownym nieokiełzanym i samowolnym. Cechowała go również śmiałość. Był świetnym strzelcem i szermierzem, najlepszym na Litwie. Dzięki tym wszystkim cechom bała się go cała szlachta. Mimo wszystko był szczery, otwarty oraz prostolinijny. Pod względem uosobienia Jacek posiadał wiele osobistych zalet, do których można zaliczyć między innymi szczere oddanie ojczyźnie. Wady jego charakteru to pycha, przemądrzałość, zaczepność, kłótliwość, zbyt długa pewność siebie a także pijaństwo. Moim zdaniem Jacek Soplica, jest wzorem prawdziwego patrioty, który wszystko poświęcił w służbie ojczyźnie.
2009-10-03T16:42:50+02:00
Jacek Soplica, to bohater naszej epopei narodowej, pt. ,,Pan Tadeusz”. Pochodził on ze średniozamożnej szlachty. Jego ojciec był podczaszym.
W młodości był niezwykle przystojnym mężczyzną, do którego wzdychało wiele panien. Miał duże wąsy, przez co zyskał przydomek ,,Wąsal”.
Główną cechą jego charakteru, była porywczość i duma.Większość z ludzi unikała z nim jakichkolwiek konfliktów.Jednak posiadał czułe i kochające serce. Jego wielką miłością okazała się córka Stolnika Horeszki – Ewa. Stolnik – dumny magnat, choć wcześniej mu sprzyjał, nie chciał Jacka za zięcia. Zraniona uczucia i ambicja doprowadziła młodego Horeszkę do zabójstwa. W czasie zajazdu Moskali na Soplicowo, nieobliczalny mężczyzna w złości śmiertelnie zranił Stolnika. Zresztą porywczość i brak rozwagi nie pierwszy raz spowodowały komplikacje w jego życiu. Te cechy spowodowały, że miał na sumieniu nie tylko Horeszkę, ale i swoją żonę , której nie kochał, wziął ją za żonę tylko dlatego aby zapomnieć po utracie Ewy, która zmarła zostawiając samego Tadeusza.
2009-10-03T18:56:20+02:00
Jacek Soplica - doskonale zna swoje gospodarstwo , sam wszystkiego dogląda . Jest mądry , dobry dla swoich poddanych , rozważny . W swoim domu kultywuje staropolskie obyczaje : gościnności , grzeczności . Wychował Tadeusza w poszanowaniu dla tradycji narodowych . Raczej nie opuszcza Soplicowa . Nie jest obyty w świecie . Cieszy się w śród szlachty dużym autorytetem , poważaniem . W trakcie akcji Pana Tadeusza sprawuje urząd sędziego .