Potrzebuję ten tekst, ale przekształcony, tak jakbym go opowiadała .

A Maria wybrała się w owych dniach w drogę i udała się śpiesznie do górkiej krainy, do miasta ludzkiego, i weszła do domu Zachariasza, i pozdrowiła Elżbietę. A gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, i Elżbieta napełniona została Duchem Świętym, i zawołała domyślnym głosem i rzekła: " Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twego. " A skądże mi to, że Matka mojego Pana przyszła do mnie? Bo, oto dotarł do uszu moich głos pozdrowienia twego, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. I rzekła Maria: " Wielbi dusza moja Pana, i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim , bo wejrzał na unirzonośĆ służebnicy swojej. Oto bowiem odtąd błogosławioną zwa mnie będą wszystkie pokolenia. Bo wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny, i święte jest imię Jego. A miłosierdzie Jego z pokolenia w pokolenie nad tymi, którzy się go boją. Okazał moc ramieniem swoim, rozproszył pysznych ze zmysłów ich serc, strącił władców z tronów, a wywyższył poniżonych, łaknących nasycił dobrami, a bogaczy odprawił z niczym. Ujął się za Izraelem, sługom swoim, pomny na miłosierdzie, jak powiedział do ojców naszych, do Abrahama i potomstwa jego na wieki.
Łk 1, 39-55.

1

Odpowiedzi

2010-01-27T13:13:13+01:00
W owych dniach Maria wybrała się górskiej krainy, nazywanej, także miastem ludzkim. Weszła do domu Zachariasza, po czym pozdrowiła Elżbietę. Gdy ta usłyszała pozdrowienie jej dziecko poruszyło się. Elżbieta została napełniona Duchem Świętem. Donośnym głosem rzekła ; Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twego. " ... Oto dotarł do uszu mych dźwięk pozdrowienia Twego. Rzekła Maria: " Wielbi dusza moja Pana, i rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim , bo wejrzał na unirzoność służebnicy swojej. Oto bowiem odtąd błogosławioną zwa mnie będą wszystkie pokolenia. Bo wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny, i święte jest imię Jego. A miłosierdzie Jego z pokolenia w pokolenie nad tymi, którzy się go boją. Okazał moc ramieniem swoim, rozproszył pysznych ze zmysłów ich serc, strącił władców z tronów, a wywyższył poniżonych, łaknących nasycił dobrami, a bogaczy odprawił z niczym. Ujął się za Izraelem, sługom swoim, pomny na miłosierdzie, jak powiedział do ojców naszych, do Abrahama i potomstwa jego na wieki.
Łk 1, 39-55.

Myslę że tak może być... ;)
1 5 1