Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T15:17:33+01:00
Zapewne 2 m³ srebra ?
Obliczysz ze wzoru
m = g s *V ,
gdzie g - gęstość srebra w kg/m³,
a V - objętość tego srebra
V = 2 m³.
g s = 10,5 *10³ kg/ m³
m = 10,5 *10³ kg/ m³ * 2 m³ = 21*10³ kg = 21 000 kg = 21 ton.