Odpowiedzi

2010-01-26T15:11:09+01:00
Emisje gazów cieplarnianych , a szczególnie CO2 są czynnikiem najbardziej przyczyniającym się do zmian klimatycznych. Protokół z Kyoto uzyskuje co raz większą akceptacje, a jednocześnie mówi się już o jego następcy. Duża liczba krajów i bloków regionalnych przygotowuje przepisy prawne pomocne w powstrzymaniu oraz redukcji emisji.

Setki organizacji na całym świecie dobrowolnie wdrożyło procedury dotyczące pomiaru, wyliczeniu i deklarowania bezpośrednich i pośrednich emisji. Skuteczne zarządzanie emisją gazów cieplarnianych, często określane jako zarządzanie węglem, pomoże w zmniejszenie poboru energii, co przełoży się na spadek kosztów oraz redukcję emisji węglowych.