Odpowiedzi

2010-01-26T15:07:34+01:00
- rozpad rodzin
- bankructwa
- śmierć z głodu
- alkoholizm z rozpaczy
- kłótnie
- kradzieże
2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-26T15:13:29+01:00
Skutki bezrobocia mogą być różne. Mogą być i pozytywne i negatywne.
Do pozytywnych skutków wyróżnia się:
-Wzrost szacunku dla pracy
- Większa motywacja dla kształcenia
- Racjonalizacja wyboru kwalifikacji i zawodu (dostosowanie kierunku studiów do rynku pracy)
Natomiast negatywne skutki mogą być:
a) Ekonomiczne:
- utracona produkcja w gospodarce (mniejsza produkcja niż możliwości)
- pogorszenie stanu budżetu państwa w wyniku:
• zmniejszenia wpływów z podatków
• wydatków na zasiłki i inne formy pomocy społecznej (szkolenia)
- pogorszenie sytuacji materialnej bezrobotnych i ich rodzin
- zatrudnienie w szarej strefie
b) Społeczne:
- izolacja społeczna bezrobotnych
- frustracja i pesymistyczne nastroje
- rozwój patologii:
• alkoholizm
• przestępczość
- pogorszenie stanu zdrowia psychofizycznego bezrobotnych
- wzrost nastrojów radykalnych stanowiących podłoże dla skrajnych ruchów
politycznych (sytuacja przed II wojną w Niemczech)
3 3 3
2010-01-26T16:05:09+01:00
1,Brak środków finansowych
2.Alkoholizm
3.kredyty.
1 1 1