Zad. 1. Napisz wzór strukturalny i podaj nazwę systematyczną kwasu o wzorze C8H17COOH.Zad. 2. Masa cząsteczkowa pewnego kwasu karboksylowego wynosi tyle samo co masa cząsteczkowa etanolu. Podaj wzór sumaryczny i nazwę tego kwasu organicznego.

Pilne [!] Bardzo proszę o pomoc...

1

Odpowiedzi

2010-01-26T15:41:14+01:00
C8H17COOH - kwas nonanowy wzór strukturalny w załączniku

Zad 2
m C₂H₅OH = 2× 12u + 5u +16u +1u = 46u

wzór ogólny kwasów
C₀H ₂₀₊₁COOH - w miejsce ( ₀ ) wpisz n
m COOH =12u +32u +1u =45u

46u - 45u =1u - masa gruby alkilowej
1u = m C₀H₂₀₊₁ = H - grupa alkilowa
wzór kwasu HCOOH - kwas mrówkowy

51 3 51